TotalCare Sweden ABsmile

Välkommen!

TotalCare Sweden är ett vårdföretag som har specialiserat sig inom psykiatrisk sjukvård.

Vi erbjuder olika hälso - och sjukvårdsrelaterade tjänster.

Alla som arbetar hos oss har lång arbetserfarenhet och socialstyrelsens yrkeslegitimation.Du som kund ska känna dig trygg att anlita oss.

Vår ambition är att erbjuda dig en god och säker vård med hög kvalité.


Våra tjänster vänder sig till kommun, landsting, privata vårdgivare, behandlingshem och enskilda personer.


Företaget ligger i fina lokaler på Kungsgatan 12 i centrala UppsalaPsykoterapi

På mottagningen erbjuds psykoterapi utifrån kognitiv beteendeterapi (KBT).

Vem erbjuder KBT på mottagningen?


På mottagningen arbetar:


Stefan Rudmark som är leg. psykolog och leg. psykoterapeut i KBT och har lång behandlingserfarenhet och förträdesvis erbjuder behandling inom ångestrelaterad tillstånd, GAD, OCD samt BDD.


Jaffar Eriksson Mirhosseini som är legitimerad psykoterapeut i KBT och har lång behandlingserfarenhet och kan erbjuda dig behandling inom nedanstående områden:

Målgrupp


Barn och ungdomar (11-18 år)

Unga vuxna (18-25 år)

Vuxna över 25-

Par och familjer

Varför kognitiv beteendeterapi (KBT)?


KBT är en form av samtalsterapi som enligt forskning har visat sig vara effektiv vid behandling av flertal psykiska sjukdomar. Därför rekommenderas idag KBT som första behandlingsalternativ av både SBU-rapporter och socialstyrelsen.

Missvisande användning av ordet terapeut och KBT?


Det är ganska vanligt att använda ordet KBT i psykoterapisammanhang. Många kallar sig KBT-terapeut, samtalsterapeut eller liknande. Som patient vet man oftast lite om vad som är skillnaden och ännu krångligare blir det om man för första gången hör ordet psykoterapeut.

Varför behandling hos en leg. psykoterapeut?


Den som av socialstyrelsen fått legitimation för att bedriva psykoterapi kallas psykoterapeut. Hon/han har oftast lång behandlingserfarenhet, en godkänd examen som psykoterapeut och är skyldig att erbjuda dig en behandling som vetenskapligt är beprövad och rekommenderad. Du som patient kan dessutom klaga hos socialstyrelsen (IVO) om du blir missnöjd eller mår sämre av behandlingen vilket du inte kan göra när du går till en som inte är legitimerad.

Vi har landstingsavtal för psykoterapi.


Särskilda behov!


Avgift vid sen återbud och uteblivet besök


Trygghetsförsäkring


Du som patient är försäkrad när du går på mottagningen. Vi har ansvar -och olycksfall försäkring hos Trygghansa.


Vi är medlemar hos SSR och BTF.

För mer information är du välkommen att kontakta oss!

Länkar


Panikångest och KBT utifrån patientperspektiv

Syftet med filmen är att göra en dokumentärfilm. Därför kan innehållet avvika från hur verkligheten ser ut.

Nour berättar om sin panikångest och KBT-behandling

Konsulation

Komplexa ärenden kan ibland behöva konsulteras externt av personer som har erfarenhet och känner till hur organisationer och lagsstiftningar fungerar. Vi har tillgång till olika vårdyrkesgrupper (arbetsterapeut, sjukgymnast, sjuksköterska, psykolog, psykoterapeut och psykiater) vilka beroende på ärendet kan konsulteras.

Vad innehåller en konsultation?


När ett ärende aktualiseras görs en avgränsad utredning som innehåller insamling av information, bedömning, riskanalys och åtgärdsplan. En skriftlig sammanställning med bland annat förslag på konkreta åtgärder och hur dessa ska genomföras överlämnas till uppdragsgivare. En utvärdering kan också erbjudas vilket i så fall sker tidigast tre månader efter att ärendet har avslutats.

Ex. på område där du kan konsultera oss:För mer information är du välkommen att kontakta oss!

Förkortningar:
Handledning

Vi erbjuder verksamhetshandledning till personalgrupper som i sitt dagliga arbete möter kund med komplexa beteendeproblem.

Målgrupp


Kommunala verksamheter inom vård och omsorg, behandlingshem, träningsboende, LSS -boende, institutioner och familjehem.

Innehåll


Kundcentrerad KBT handledning bygger på kunskaper inom bl.a. inlärningsteori som fokuserar på observation av problembeteende i de miljöer där ett problem vanligen uppträder. Genom att uppmärksamma/ undersöka olika utlösande variabler i närmiljön får personalen ökad insikt över hur ett problembeteende hos kund förstärks/ släcks ut beroende på deras förhållningsätt och bemötande.

Syfte


Syfte med handledning varierar då det ibland handlar om personalens upplevelser, relationer (processer) och ibland om kundens beteende som av personalen upplevs problematiskt. I båda av fallen ökar personalens kunskaper om hur eget bemötande kan påverka kundens beteende.

Upplägg


Det är handledarens roll att få personalen att bli intresserade av observationer av eget beteende i problemsituationer. Användning av hemuppgifter, rollspel och olika gruppövningar syftar till nyinlärning av alternativa och mera adaptiva beteenden hos personal. På så sätt blir handledningen en inlärningssituation för personalen att bekanta sig med de grundläggande principerna i KBT och inlärningsteori.

Utvärdering


Utvärdering av handledning är ett slags kvalitésäkring för oss för att garantera att använd metod/arbetssätt ha bidragit till positiva förändringar i arbetsgruppen.

Referenser:


Vi har goda referenser och kan vid intresse lämna uppgifter på tidigare handledningsuppdrag.

För mer information är du välkommen att kontakta oss!

Utredning

Vi erbjuder individanpassade utredningar för personer med psykiska funktionsnedsättningar. Vår utredning omfattar individens psykiska hälsa i relation till dennes funktion i vardagen. Vi kan även erbjuda neuropsykiatriska utredningar tex. ADHD, ADD, Asberger och autismspektrumsstörningar.

Vilka ingår i utredningsteamet?


Teamet kan bestå av olika yrkesgupper beroende på typ av utredning och graden av psykisk funktionsnedsättning. Vanligen betsår utredningsteamet av arbetsterapeut, psykolog och psykiater.

Målgrupp:


Landstinget och Kommunala verksamheter som behöver underlag inför placeringsbeslut enl. LSS/ LVU/ LVM/ SoL samt institutioner och andra privata vårdgivare.

Mobilt utredningsteam


Komplexa ärenden kräver anpassbara och flexibla lösningar. Vi erbjuder ett flexibelt utredningsteam som anpassar arbetet efter kundens behov/ uppdragsgivarens önskemål.

Utvärdering


Vi erbjuder uppföljning av våra utredningar både efter 6 och 12 månader. Vi strävar att blir bättre och vill därför att våra uppdragsgivare bedömer hur nöjda de är med vår utredning i sin helhet. I slutet av varje utredning lämnas en utvärderingsblankett som ska fyllas i. Senare lämnas en sammanställning av utvärderingen till uppdragsgivaren.

Referenser


Vi har nöjda uppdragsgivare som tidigare har anlitat oss och vid intresse kan vi lämna kontaktuppgifter.

För mer information är du välkommen att kontakta oss!

Begrepp och förkortningar:Träningsprogram


Efter avslutad utredning kan vi även erbjuda ett individanpassat träningsprogram med handledningsdel som syftar till att hjälpa boendepersonal att mera konkret komma igång med sitt träningsarbete med kund. Läsa mera?

Utbildning

Vi anordnar kurser, föreläsningar och uppdragsutbildningar. Målgruppen är personal inom vård, omsorg, och behandling som arbetar bl.a. inom kommun, habiliteringsvård eller hos andra vårdgivare.

Exempel på aktuella utbildningar och kurser vi kan erbjuda är:


Vi har även möjlighet att erbjuda kurser med inriktning mot somatisk hälso - och sjukvård tex:Utveckling av arbetsmetod?


Vi erbjuder individuella och gruppbaserade utbildningspaket som lämpar sig för olika boendeformer (HVB, LSS, LVU, LVM, HSL) med ungdomar och vuxna som målgrupp.

Modulbaserade utbildningspaket


Utbildningspaketet består av olika avsnitt och är avsedd att användas av både personal och kund/elev. Innehållet bygger på kunskaper inom KBT och anpassas efter elevens behov av hjälpinsats samtidigt som den konkret kan hjälpa boendepersonal att anpassa det dagliga arbetet för att uppnå sitt mål.

För mer information är du välkommen att kontakta oss!

Förkortningar:Bemanning

Vi har vårdpersonal du behöver. Vi garanterar hög kvalité och god flexibilitet i våra bemanningstjänster. Personal som arbetar hos oss har lång arbetserfarenhet och legitimation för att självständigt kunna utöva sitt yrke.

Vi kan erbjuda bemanning av:


Vår målgrupp är landsting, kommun och privata vårdgivare som arbetar inom HSL.För mer information är du välkommen att kontakta oss!


Priser för psykoterapi

 • Privat

  Enkel session = 1250: -

  Session för Par/familj = 1750: -

  Varje session är 45 minuter.

 • Företag

  Ovanstående priser + 25 % extra som tillkommer

 • Med remiss

  Om du har remiss från landstinget betalar du en patientavgift på 170:- för ditt besök. Frikort gäller när du har kommit upp på en summa av 1100:-

  Vill du veta mer om högkostnadsskydd och frikort i Uppsala län? läs här

 • Obs!

  Avbokning/ ombokning av ett bokat besök tidigare än 24 timmar förre besöket räknas som sen återbud och debetieras med 450:- + en faktureringsavgift på 70 kr.


  Uteblivet besök debiteras med 900 :- + en faktureringsavgift på 70 kr.


  Vid betalning med kort tillkommer en extra kortavgift på 4% av det aktuella beloppet och vid betalning via faktura en faktureringsavgift på 70 kr.
Kontakt

Välkommen att kontakta oss


 • Telefon: 018-501618

 • Email: kontakt@totalcaresweden.se

 • Adress: Kungsgatan 12, 75332 Uppsala